ΑΡΧΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997, με σκοπό την Εισαγωγή - Εξαγωγή και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, δραστηριοποιήθηκε στην εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών, με πελάτες SUPER MARKETS, κυρίως σε Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε και στο εμπόριο σταφυλιών οινοποιίας, με πελάτες κάποια από τα μεγαλύτερα οινοποιεία της χώρας.

Σταδιακά, εξελίχθηκε στην μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία σταφυλιών οινοποιίας, με παρουσία σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Συνεργαζόμενη με ένα μεγάλο αριθμό πελατών, εξειδικεύεται πλέον στο εμπόριο, σχεδόν όλων των ποικιλιών σταφυλιών, έχοντας γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.  

Κύριο μέλημα της διοίκησης είναι, εκμεταλλευόμενη την θέση της ως ενδιάμεσου, να βοηθήσει την συνεργασία μεταξύ παραγωγού - οινοποιού, ώστε να πάρουμε από τον Ελληνικό αμπελώνα, όσο το δυνατόν καλύτερη πρώτη ύλη, στηρίζοντας την αγροτική οικονομία, που θα χρησιμοποιήθει για την παραγωγή ποιοτικότερων οίνων.

 

Copyright © 1997 - 2018 Delistathis S. A.